შპს „ბიზნეს ჯგუფი 2010“ (ყოფილი შპს „საქკამაზავტოცენტრი“) წარმოადგენს ერთ–ერთ უძველეს კომპანიას, რომლის საქმიანობის ძირითადი სფეროა საქართველოს ბაზრისათვის სხვადასხვა სახის სამშენებლო, კომუნალური, სატრანსპორტო, სასოფლო–სამეურნეო და ა.შ. საავტომობილო და სხვა სპეცტექნიკის მიწოდება.

ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

შპს „ბიზნეს–ჯგუფი 2010“–ის ოფისი, სასაწყობე მეურნეობა და საწარმოო სიმძლავრეები განლაგებულია თბილისში, სამრეწველო ზონაში, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 1,5 კმ–ის მანძილზე. მთლიანი ფართობი შეადგენს 30 000 მ2, მათ შორის:

კომპანიის მუდმივი შტატი შეადგენს 40 ადამიანს. ყოველი მათგანი წარმოადგენს მაღალკვალიფიციურ კადრს და გავლილი აქვს შესაბამისი ტრეინინგები ჩვენს პარტნიორ საავტომობილო ქარხანაში.

ჩვენი კომპანიის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა აღჭურვილია ყველა საჭირო ტექნოლოგიური დანადგარით საავტომობილო და სპეციალური ტექნიკის შეკეთების და მომსახურების უზრუნველსაყოფად. მხოლოდ შპს „ბიზნეს ჯგუფი 2010“–ს აქვს სს „კამაზის“ მიერ ავტორიზებული სერვის–ცენტრი, რომლის მეშვეობით ხორციელდება ამ ქარხნის სტანდარტების შესაბამისი ტექმომსახურება და დაზიანებული ან მწყობრიდან გამოსული ნაწილების ორიგინალი სათადარიგო ნაწილებით შეცვლა.