ჩვენი კომპანიის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა აღჭურვილია ყველა საჭირო ტექნოლოგიური დანადგარით საავტომობილო და სპეციალური ტექნიკის შეკეთების და მომსახურების უზრუნველსაყოფად. მხოლოდ შპს „ბიზნეს ჯგუფი 2010“–ს აქვს სს „კამაზის“ მიერ ავტორიზებული სერვის–ცენტრი, რომლის მეშვეობით ხორციელდება ამ ქარხნის სტანდარტების შესაბამისი ტექმომსახურება და დაზიანებული ან მწყობრიდან გამოსული ნაწილების ორიგინალი სათადარიგო ნაწილებით შეცვლა.

ჩვენი კომპანიის საკუთრებაში არსებული ორი სერვისცენტრი მდებარეობს შემდეგ მისამართზე:
📍 – ქ. თბილისი, ალექსანდრე ქართველიშვილის ქ. 7
📍 – ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ.