კომპანია დურმუშ ოზგულ ოტომოტივ იმპორტ ინდუსტრი და ტრაიდი დაარსდა 2003 წელს ქალაქ კონიის იდუსტრიულ ზონაში. საწარმოს საერთო ფართი შეადგენს 35000 კვადრატულ მეტრს, მათ შორის 25000 კვადრატული მეტრი შენობა-ნაგებობებს უკავია.

ოზგულ ტრეილერი აწარმოებს ცისტერნებს, თვითმცლელებს, ცემენტმზიდებს, ტექნიკის გადასაყვან პლატფორმებსა და ასევე სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებებს. საწარმოს ძირითადი სპეციალიზაციაა ნახევარმისაბმელი თვითმცლელები და ამ სფეროში იგი რეგიონის ერთ-ერთი წამყვან კომპანიას წარმოადგენს.

კლიენტების კმაყოფილების კომპანიის ფილისოფიაში გარდაქმნით ოზგულ ტრეილერს უკავია თავისი ღირსეული ადგილი ამ სფეროს მოთხოვნად ბრენდებს შორის უნიკალური დიზაინის ხარჯზე, რომელსაც იგი სთავაზობს თვითმცლელების კლიენტებს ხარისხის სტანდარტების ეჭვქვეშ დაყენების გარეშე.

კომპანიის მრავალწლიანი გამოცდილებისა და ახალგაზრდა დინამიკური პერსონალის სინთეზის შედეგად ოზგულ ტრეილერმა დაიმკვიდრა თავისი თავი მრავალი ქვეყნის ბაზარზე და დაირეგისტრირა პრუდუქციის ხარისხი TUV-SUD OTOMOTİV TSE, ISO 9001 და ADR სერთიფიკატებით.